Seyahat ve Ferdi Kaza Sigortaları

Yurt Dışı Seyahat Sigortası

Yurt dışı seyahatlerinde vize başvurularıyla birlikte zorunlu olarak da talep edilen bu sigortayla, zorunlu sağlık teminatlarının yanında bagaj kaybı, bagajın zarar görmesi gibi birçok olumsuz duruma karşı teminat sağlanmaktadır. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Covid-19 dahil olmak üzere tüm salgın hastalıkları kapsamaktadır.

Yurt Dışı Seyahat Sigortası

Yurt dışı seyahatlerinde vize başvurularıyla birlikte zorunlu olarak da talep edilen bu sigortayla, zorunlu sağlık teminatlarının yanında bagaj kaybı, bagajın zarar görmesi gibi birçok olumsuz duruma karşı teminat sağlanmaktadır. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Covid-19 dahil olmak üzere tüm salgın hastalıkları kapsamaktadır.

Yurtiçi Seyahat Sigortası

Bu sigorta ürünüyle Türkiye sınırları içerisinde tatil veya iş amaçlı seyahatlerde karşılaşabilinecek sağlık problemleri, bagaj kaybı ya da acentenin iflası gibi olumsuz durumlara karşı teminat sağlanmaktadır. Bu sigortada sigortalanma süresi seçenekleri mevcuttur ve muafiyet (hasara katılım) uygulaması yoktur. Tıbbi tedavi, gıda zehirlenmesi, sigortalının tıbbi nedenlerle nakli, geri dönüş seyahati gibi teminatları bulunmaktadır.

Yurtiçi Seyahat Sigortası

Bu sigorta ürünüyle Türkiye sınırları içerisinde tatil veya iş amaçlı seyahatlerde karşılaşabilinecek sağlık problemleri, bagaj kaybı ya da acentenin iflası gibi olumsuz durumlara karşı teminat sağlanmaktadır. Bu sigortada sigortalanma süresi seçenekleri mevcuttur ve muafiyet (hasara katılım) uygulaması yoktur. Tıbbi tedavi, gıda zehirlenmesi, sigortalının tıbbi nedenlerle nakli, geri dönüş seyahati gibi teminatları bulunmaktadır.

Yurt Dışı Eğitim Sigortası

Yurt Dışı Eğitim Sigortası, yurt dışında öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelebilecek risklere karşı Türkiye dışında tüm dünyada güvence sunmaktadır. Yurtdışı Eğitim Sigortası ile sağlanan teminatların tamamı, olayların öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde, Avrupa ülkeleri veya tüm dünya ülkelerinde geçerlidir. Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması gibi teminatları bulunmaktadır.

Yurt Dışı Eğitim Sigortası

Yurt Dışı Eğitim Sigortası, yurt dışında öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelebilecek risklere karşı Türkiye dışında tüm dünyada güvence sunmaktadır. Yurtdışı Eğitim Sigortası ile sağlanan teminatların tamamı, olayların öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde, Avrupa ülkeleri veya tüm dünya ülkelerinde geçerlidir. Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması gibi teminatları bulunmaktadır.

Bireysel Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalı olarak belirtilen kişilerin kaza sonucu sürekli sakatlık halinde kendilerini, vefat durumunda ise yasal varislerini güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir. Ferdi kaza sigortası ürünleri, sağladıkları teminatlara kıyasla oldukça cazip primler ile sunulmaktadır.

Bireysel Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalı olarak belirtilen kişilerin kaza sonucu sürekli sakatlık halinde kendilerini, vefat durumunda ise yasal varislerini güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir. Ferdi kaza sigortası ürünleri, sağladıkları teminatlara kıyasla oldukça cazip primler ile sunulmaktadır.

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Firmaların çalışanlarını bir yıl boyunca karşılaşabilecekleri kaza risklerine karşı teminat altına alabildiği bir sigorta ürünüdür. Kaza sonucu vefat, maluliyet, tedavi masrafları, çalışılmayan günler için gündelik iş görmezlik gibi teminatları bulunmaktadır. Kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları gibi teminatları bulunmaktadır. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması gibi ek teminatlar da poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Firmaların çalışanlarını bir yıl boyunca karşılaşabilecekleri kaza risklerine karşı teminat altına alabildiği bir sigorta ürünüdür. Kaza sonucu vefat, maluliyet, tedavi masrafları, çalışılmayan günler için gündelik iş görmezlik gibi teminatları bulunmaktadır. Kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları gibi teminatları bulunmaktadır. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması gibi ek teminatlar da poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde iş akdi ile istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek maden kazalarının neticelerine karşı teminat altına alır. Bu sigortanın sigorta ettireni, yer altı veya yer üstü kömür madenciliği, veya kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerini kendi nam ve hesabına yürüten, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel ile arasında iş akdi olan gerçek ve tüzel kişidir.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde iş akdi ile istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek maden kazalarının neticelerine karşı teminat altına alır. Bu sigortanın sigorta ettireni, yer altı veya yer üstü kömür madenciliği, veya kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerini kendi nam ve hesabına yürüten, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel ile arasında iş akdi olan gerçek ve tüzel kişidir.

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara