Sağlık Sigortaları

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı olan kişiler için SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çıkan farkları karşılamak amacıyla satın alınan bir sigortadır. Tamamlayıcı sağlık sigortaları; sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, oda, refakatçi, yemek, diyaliz ve buna benzer yatarak tedavi hizmetlerini poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun onayladığı tüm riskleri kapsamaktadır. Sigorta şirketiyle oluşturulan başlangıç tarihinden itibaren 3 ay sonra aktif hale getirilir.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı olan kişiler için SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çıkan farkları karşılamak amacıyla satın alınan bir sigortadır. Tamamlayıcı sağlık sigortaları; sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, oda, refakatçi, yemek, diyaliz ve buna benzer yatarak tedavi hizmetlerini poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun onayladığı tüm riskleri kapsamaktadır. Sigorta şirketiyle oluşturulan başlangıç tarihinden itibaren 3 ay sonra aktif hale getirilir.

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK desteği ile bir çok özel hastanede hem yatarak hem de ayakta tedavi teminatı ile sağlık hizmeti sunan sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sadece SGK’nın anlaşmalı olduğu hastanelerde geçerlidir. Özel sağlık sigortalarında olduğu gibi herhangi bir katılım payı oranı uygulaması yoktur. Grup sağlık sigortalarında ödenecek prim, çalışan sayısı ve çalışanların risk faktörlerine göre belirlenmektedir. Grubun ortalama risk faktörü alındıktan sonra prim belirlenir ve birden fazla kişi olduğu için de sigorta şirketi grup indirimi yapar.

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK desteği ile bir çok özel hastanede hem yatarak hem de ayakta tedavi teminatı ile sağlık hizmeti sunan sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sadece SGK’nın anlaşmalı olduğu hastanelerde geçerlidir. Özel sağlık sigortalarında olduğu gibi herhangi bir katılım payı oranı uygulaması yoktur. Grup sağlık sigortalarında ödenecek prim, çalışan sayısı ve çalışanların risk faktörlerine göre belirlenmektedir. Grubun ortalama risk faktörü alındıktan sonra prim belirlenir ve birden fazla kişi olduğu için de sigorta şirketi grup indirimi yapar.

Bireysel Özel Sağlık Sigortası

Bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi dilediğiniz doktor ve özel hastanelerde yüzde 100’e kadar güvence altına alan bir sigortadır. Poliçe kapsamında ödeme yapılabilmesi için, sigortalının muayene, tetkik ve tedavilerinin, poliçenin geçerli olduğu tarihler arasında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Belirtisinin, bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara ilişkin tüm giderler poliçe kapsamı dışındadır.

Bireysel Özel Sağlık Sigortası

Bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi dilediğiniz doktor ve özel hastanelerde yüzde 100’e kadar güvence altına alan bir sigortadır. Poliçe kapsamında ödeme yapılabilmesi için, sigortalının muayene, tetkik ve tedavilerinin, poliçenin geçerli olduğu tarihler arasında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Belirtisinin, bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara ilişkin tüm giderler poliçe kapsamı dışındadır.

Grup Özel Sağlık Sigortası

Grup Sağlık Sigortaları, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile sağlık masraflarını güvence altına alma imkanı verir. Ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yatarak yapılan tedavileri için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor, ameliyathane, standart oda, yoğun bakım, yemek, refakatçi, ameliyat sırasında kullanılan her türlü tıbbi malzeme, ilaçlara ilişkin sağlık giderleri, poliçede belirtilen limit, muafiyet, anlaşmalı hastane ağı, coğrafi kapsam ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Grup Özel Sağlık Sigortası

Grup Sağlık Sigortaları, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile sağlık masraflarını güvence altına alma imkanı verir. Ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yatarak yapılan tedavileri için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor, ameliyathane, standart oda, yoğun bakım, yemek, refakatçi, ameliyat sırasında kullanılan her türlü tıbbi malzeme, ilaçlara ilişkin sağlık giderleri, poliçede belirtilen limit, muafiyet, anlaşmalı hastane ağı, coğrafi kapsam ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) kişilerin kısa dönem ikamet izinlerinde kullanılmak üzere hazırlanan bu sigorta ile yabancı uyruklu kişilerin sigorta süresi içinde bir hastalık ve/veya kaza halinde; Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan sağlık giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Bu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) kişilerin kısa dönem ikamet izinlerinde kullanılmak üzere hazırlanan bu sigorta ile yabancı uyruklu kişilerin sigorta süresi içinde bir hastalık ve/veya kaza halinde; Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan sağlık giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Bu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Riskli Hastalıklar Sigortası

Kanser, İnme (Serebrovasküler Hastalıklar), Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi), Koroner Damar Hastalığı sonucu yapılan Açık Kalp Ameliyatı (By-Pass), Kalp Kapakçığı Değişimi, Kalp, Karaciğer ve Böbrek Nakli rahatsızlıkları teminat altına alınır. Ameliyat gerektirmeyen hastalıkların kesin teşhis tarihinden, ameliyat gerektiren hastalıkların (Açık kalp (By-Pass) ameliyatı gerektiren koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı, kalp kapakçığı değişimi ve kalp-karaciğer-böbrek nakli) ise ameliyat tarihi itibariyle geçecek 30 günlük süre içindeki ameliyat masrafları dâhil tetkik ve tedavi masrafları teminat altına alınır.

Riskli Hastalıklar Sigortası

Kanser, İnme (Serebrovasküler Hastalıklar), Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi), Koroner Damar Hastalığı sonucu yapılan Açık Kalp Ameliyatı (By-Pass), Kalp Kapakçığı Değişimi, Kalp, Karaciğer ve Böbrek Nakli rahatsızlıkları teminat altına alınır. Ameliyat gerektirmeyen hastalıkların kesin teşhis tarihinden, ameliyat gerektiren hastalıkların (Açık kalp (By-Pass) ameliyatı gerektiren koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı, kalp kapakçığı değişimi ve kalp-karaciğer-böbrek nakli) ise ameliyat tarihi itibariyle geçecek 30 günlük süre içindeki ameliyat masrafları dâhil tetkik ve tedavi masrafları teminat altına alınır.

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara