KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar
 2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) CSİ Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Aşağı Öveçler Mah. 1327. Cad. 6/2 Çankaya ANKARA adresinde mukim CSİ Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (kısaca "CSİ Sigorta") ile www.csisigorta.com.tr ve CSİ Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’ye ait diğer web siteleri (kısaca “Site”) kullanıcısı arasında, kullanıcının Site’yi kullanmasına yönelik olarak ve Site’nin ve mobil uygulamanın bulunduğu dijital ortamda kullanıcı tarafından onaylanması esnasında düzenlenmiştir.
 3. Kullanıcı, işbu sözleşmenin kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme'de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını kabul ve beyan eder.
 1. Tanımlar
İşbu Sözleşme’de yer alan; “CSİ Sigorta” CSİ Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’yi, www.csisigorta.com.tr ve CSİ Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’ye ait diğer web sitelerinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan bilgiyi, dosyayı, resmi ve bunlarla sınırlı kalması kaydı ile her türlü görsel, işitsel ve yazınsal içeriği  “Hizmet” website(ler) ve mobil uygulama(lar) kapsamında CSİ Sigorta tarafından Kullanıcıya sunulacak poliçe satış da dâhil olmak üzere tüm sigortacılık hizmetleri  “Kullanıcı” işbu sözleşmenin koşullarını kabul ederek mevzuat gereği website(ler)de ve mobil uygulama(lar)da yer alan içerikler, uygulamalar ve hizmetten yararlanacak sözleşme akdetmeye ehil gerçek ve/ veya tüzel kişi  “Site” www.csisigorta.com.tr ve CSİ Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’ye ait diğer web sitelerine ulaşılabilen, CSİ Sigorta’nın işbu sözleşme ile koşulları belirlenen sigortacılık hizmetlerini sunduğu website(ler). “Sözleşme” işbu Kullanıcı Sözleşmesini “Mobil Uygulama” CSİ sigorta tarafından üretilmiş ve Apple Store ve Play Store da yayınlanmış olan mobil uygulamayı  “Taraflar” CSİ Sigorta ile Kullanıcıyı ifade eder.
 1. Sözleşme'nin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu; Türkiye'de mukim ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili bir sigorta acentesi olan CSİ Sigorta tarafından sunulan hizmetin, site üzerinde ve uygulama ile CSİ Sigorta tarafından Kullanıcılar'ın paylaştığı bilgiler esas alınarak hazırlanan teklif ("Teklif") doğrultusunda çevrimiçi olarak satılmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 1. Hak ve Yükümlülükler
  1. İşbu Sözleşme'yi onaylayarak Kullanıcı, mevzuat gereği sözleşme akdetmeye ehil, reşit, yetkili ve işbu Sözleşme ve Site'de yer alan koşulları sağladığını ve sağlayacağını kabul eder. Aksi durumlarda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.
  2. Kullanıcı, Site'den ve mobil uygulamadan faydalanmaya imkân veren (varsa) kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya 3. kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ancak Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı'nın onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Veriler Hakkındaki Aydınlatma Beyanı ve Onayı kapsamında belirtilen haller dışında kullanılmayacak, 3. Kişi ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmayacaktır.
  3. Kullanıcı, üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya 3. Kişilerce kullanımına izin veremez.
  4. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu Hizmet'in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin CSİ Sigorta’ya ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet'ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Beyanı ve Onayında belirtilen şekilde Hizmet'in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde 3. kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.
  5. Kullanıcı, Site'de ve mobil uygulamada gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.
  6. Site'de ve mobil uygulamada bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı CSİ Sigorta’ya aittir. Site'nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Hizmet'ten faydalanmanın ve Site kullanım amacının ötesinde kullanılması, Site ve mobil uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar'ın;
   1. Site'nin ve mobil uygulamanın güvenliğini tehdit edebilecek, Site'ye ve mobil uygulamaya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve mobil uygulamadan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,
   2. Site'ye ve mobil uygulamaya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site'de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;
   3. Site'nin ve mobil uygulamanın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, CSİ Sigorta ve diğer Kullanıcılar'a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;
   4. Site'nin ve mobil uygulamanın, kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, CSİ Sigorta sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
  7. Site'de ve mobil uygulamada yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara CSİ Sigorta’nın onayı olmadan link verilemez. Site ve mobil uygulama içinde bulunan paylaş butonları ile yapılan paylaşımlar bu maddenin tek istisnasıdır. 
  8. CSİ Sigorta, Kullanıcı'nın Site ve mobil uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde 3. kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 3. kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı'ya rücu edilecektir.
  9. Kullanıcı tarafından Teklif'in oluşturulması amacıyla veya sonraki süreçte sağlanan bilgilere ilişkin bilgi güvenliği, CSİ Sigorta’nın birinci önceliğini teşkil etmektedir. CSİ Sigorta, Teklif almak üzere paylaşılan Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, CSİ Sigorta’nın bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site'nin ve mobil uygulamanın kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar'a aittir.
 
 1. Hizmet Süreçleri
  1. Kullanıcı, Teklif'in oluşturulması için, CSİ Sigorta tarafından talep edilen kişisel bilgileri de dahil olmak üzere sigorta poliçesine ve kapsamına ilişkin bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde CSİ Sigorta’ya iletecektir.
  2. Kullanıcı'ya uygun Teklif'in sunulması Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Kullanıcı verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde uygun Teklif'i alamayabileceğini veya herhangi bir Teklif alamayabileceğini bu nedenle oluşacak zararlardan hiçbir şekilde CSİ Sigorta’nın sorumlu olmayacağını kabul eder. CSİ Sigorta mevzuat ile belirlenen sınırlar kapsamında tamamen kendi iradesi ile ve herhangi bir sebebe dayanmadan Teklif veya poliçe satın alma taleplerini reddedebilir veya bu taleplerin kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.
  3. CSİ Sigorta işbu sözleşme ve Site'de ve mobil uygulamada belirtilen kural ve koşullara aykırılık, talep/başvuru sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, talep/başvurunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması ve bu durumun CSİ Sigorta tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, mevzuat ile belirlenen sınırlar doğrultusunda haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
  4. CSİ Sigorta herhangi bir zamanda herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcı’ya ayrıca bir bildirim yapılmaksızın Sözleşme’de tamamen tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Söz konusu değişiklikler, Sözleşmenin Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, Site’deki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmek ile sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.
  5. CSİ Sigorta, Site'nin işletilmesi ile hiçbir şekilde Kullanıcı'ya Hizmet sunulması noktasında bir taahhütte bulunmamakta olup, Hizmet'in sunulması işbu sözleşme ile Site'nin ve mobil uygulamanın ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uyulması, gerekli bilgilerin tam, doğru ve güncel bir şekilde verilmesi ve poliçe bedelinin ödenmesine bağlıdır.
  6. Kullanıcı, Site'de ve mobil uygulamada yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin finansal yatırım, sigorta danışmanlığı veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, Site'de ve mobil uygulamada yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. Üye; Site'de ve mobil uygulamada detaylı bilgileri yer alan Hizmetin ve Hizmet kapsamındaki poliçelerin uygunluğunun ve yeterliliğinin kendisi tarafından kontrol edildiğini ve Hizmeti ve Hizmet kapsamındaki poliçeleri alıp almama ve/veya teklif talebinde bulunma konusundaki kararını tamamen kendi takdiri doğrultusunda verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Site'de ve mobil uygulamada yer alan bilgiler, işbu Sözleşme ve Site'de ve mobil uygulamada yer alan kural ve koşullar; Hizmet'in sunulmasına ilişkin kural ve koşullar olup, Hizmet kapsamındaki sigorta poliçesinin kural ve koşulları ile ilgili olarak sadece bilgilendirici mahiyette değerlendirilecektir. Sigorta poliçesi ile ilgili kural ve koşullar mevzuat kapsamındaki poliçe metni, genel şartlar ve ilgili diğer belgeler ile belirlenmektedir.
 2. Ödeme Koşulları
  1. Kullanıcı tarafından Teklif'in kabul edilmesi halinde ilgili ödeme kredi kartı vasıtasıyla, onay anında gerçekleştirilecektir.
  2. Kullanıcı kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle hizmet ücreti bloke edilemediği yahut banka transferinin süresinde gerçekleştirilmediği takdirde satın alma işlemi blokenin gerçekleştirilebileceği veya ödemenin tamamlanacağı zamana kadar askıya alınacaktır.
  3. Kullanıcı, satın alma sürecinde geçerli kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak CSİ Sigorta ile paylaşacağını ve bu bilgilerin CSİ Sigorta tarafından saklanmasına ve ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. Feragat
  1. Kullanıcı, internetten ve bağlantıdan kaynaklanan sorunlar bakımından CSİ Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  2. Kullanıcı, CSİ Sigorta’nın site'ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site'den veya site‘ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
  3. CSİ Sigorta, Site üzerinden sağlanan Hizmet’in hatalı, hukuka, kanuna ve ahlaka aykırı işlerde kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, cezai, mali sonuçlardan ve hatta kazanç kaybı gibi doğrudan ve/veya dolaylı zararlar ile 3. Kişilerin uğradıkları zarardan sorumlu tutulamaz.
 2. Mücbir Sebepler
Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı arızaları, internet ve elektrik kesintileri ile kötü hava koşuları dahil olmak ancak bunlarla da sınırlı kalmaması kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.
 1. Yürürlük
İşbu Sözleşme ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Beyanı ve Onayı ile Site ve mobil uygulama içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme'nin okunup, kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer. Kullanıcı, Sözleşmeyi ve eklerini onaylamadan bir sonraki adıma geçemeyecektir.
 1. Sözleşme'nin Askıya Alınması ve Feshi
  1. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'de yer alan koşullara ve Site'de ve mobil uygulamada beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı'nın faaliyetlerinin ya da varsa Site'ye ve mobil uygulamaya dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da 3. kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde CSİ Sigorta, Kullanıcı'nın Site'yi ve mobil uygulamayı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. CSİ Sigorta tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme CSİ Sigorta tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir.
  2. CSİ Sigorta, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Hizmet'e ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site ve mobil uygulama üzerinden sunduğu Hizmet'i ve işbu Sözleşme'yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.
 2. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise T.C. Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla Kullanıcı Sözleşmesine, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen kurumlarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

Saygılarımızla,
CSİ Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş