Diğer Sigortalar

Telefonum Güvende Sigortası

Bu sigorta ile telefon ekranları kırılmalara karşı koruma altına alınabilir. Hasar durumunda özel profesyonel çözüm hattı sunulmaktadır. ​Ekran kırılması teminatı ile cihazın ekranının kırılması sonucunda, ekranda ve ekrana entegre parçalarda doğrudan meydana gelecek hasarlar karşısında parçaların onarımı/değişimini poliçe süresince iki kere karşılanmaktadır. Teminatlara ek olarak garanti içindeki arızalar da dahil olmak üzere sigortalının cep telefonu ile ilgili herhangi bir arızası olduğunda hizmet alınması ve hırsızlık ve tam hasar durumlarında eşdeğer cihaz avantajı sağlanmaktadır.

Telefonum Güvende Sigortası

Bu sigorta ile telefon ekranları kırılmalara karşı koruma altına alınabilir. Hasar durumunda özel profesyonel çözüm hattı sunulmaktadır. ​Ekran kırılması teminatı ile cihazın ekranının kırılması sonucunda, ekranda ve ekrana entegre parçalarda doğrudan meydana gelecek hasarlar karşısında parçaların onarımı/değişimini poliçe süresince iki kere karşılanmaktadır. Teminatlara ek olarak garanti içindeki arızalar da dahil olmak üzere sigortalının cep telefonu ile ilgili herhangi bir arızası olduğunda hizmet alınması ve hırsızlık ve tam hasar durumlarında eşdeğer cihaz avantajı sağlanmaktadır.

Hukuksal Koruma Sigortası

Hukuksal Koruma Sigortası ile kişilerin taraf olduğu sözleşmelerden ya da mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülükleriyle ilgili hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde, hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken giderler teminat altına alınmaktadır. Bu teminat ile sigortalının taraf olduğu ve bu sigortada saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masrafları karşılanır.

Hukuksal Koruma Sigortası

Hukuksal Koruma Sigortası ile kişilerin taraf olduğu sözleşmelerden ya da mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülükleriyle ilgili hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde, hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken giderler teminat altına alınmaktadır. Bu teminat ile sigortalının taraf olduğu ve bu sigortada saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masrafları karşılanır.

Pati Sigortası

Pati Sigortası, aşıları tamamlanmış, 6 aydan büyük 10 yaştan küçük ırk ve cinsiyetteki kedi/köpekler için kapsamlı veteriner ağı ve ihtiyaç duyulan hizmetleri sunan teminat kapsamlarıyla evcil hayvanlara tam güvence sağlamaktadır. Anlaşmalı polikliniklerde yılda bir kere olmak üzere muayene işlemleri, minik dostlarımıza hediye edilmektedir. Kaybolma durumunda evcil hayvanın bulunması için kayıp arama ilanı ve ödül teminatı masrafları 250 TL'ye kadar karşılanmaktadır. Ayrıca evcil hayvanın, herhangi birine ya da başka birinin eşyasına zarar vermesi halinde oluşacak zarar da teminatlara dâhil edilmiştir.

Pati Sigortası

Pati Sigortası, aşıları tamamlanmış, 6 aydan büyük 10 yaştan küçük ırk ve cinsiyetteki kedi/köpekler için kapsamlı veteriner ağı ve ihtiyaç duyulan hizmetleri sunan teminat kapsamlarıyla evcil hayvanlara tam güvence sağlamaktadır. Anlaşmalı polikliniklerde yılda bir kere olmak üzere muayene işlemleri, minik dostlarımıza hediye edilmektedir. Kaybolma durumunda evcil hayvanın bulunması için kayıp arama ilanı ve ödül teminatı masrafları 250 TL'ye kadar karşılanmaktadır. Ayrıca evcil hayvanın, herhangi birine ya da başka birinin eşyasına zarar vermesi halinde oluşacak zarar da teminatlara dâhil edilmiştir.

Film Sigortası

Film Sigortası, yapımcının filmi çekerken, pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarında filmin başına gelebilecek riskleri teminat altına alır. Teminatlar arasında cast / kadro, negatif / dijital ve kayıtlar, set - dekor- kostüm, ofis eşyaları, ekstra masraflar, hırsızlık veya hırsızlık girişimi, kamera, kamera ekipmanı, ses ve aydınlatma ekipmanı gibi muhtelif ekipmanlar ve üçüncü taraflara karşı sorumluluk teminatları yer almaktadır. Ayrıca kötü hava şartları nedeniyle oluşabilecek ekstra masraflar, terör ve politik şiddet gibi ek teminatlar da sigorta kapsamına alınabilmektedir.

Film Sigortası

Film Sigortası, yapımcının filmi çekerken, pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarında filmin başına gelebilecek riskleri teminat altına alır. Teminatlar arasında cast / kadro, negatif / dijital ve kayıtlar, set - dekor- kostüm, ofis eşyaları, ekstra masraflar, hırsızlık veya hırsızlık girişimi, kamera, kamera ekipmanı, ses ve aydınlatma ekipmanı gibi muhtelif ekipmanlar ve üçüncü taraflara karşı sorumluluk teminatları yer almaktadır. Ayrıca kötü hava şartları nedeniyle oluşabilecek ekstra masraflar, terör ve politik şiddet gibi ek teminatlar da sigorta kapsamına alınabilmektedir.

Organizasyon İptali Sigortası
 

Spor müsabakaları ve turnuvalar, fuarlar, konferanslar, seminerler, kongreler, sergiler, festivaller, film galaları, konserler, turneler, kurumların ve STK’ların etkinlikleri ve benzer onlarca daha farklı organizasyonlar bu sigorta ile teminat altına alınabilmektedir. Bu sigorta iptaller, bırakma / tamamlayamama, erteleme, durdurma ve mekan değişikliği gibi teminatları kapsamaktadır. Sorumluluk teminatını da kapsayabilmektedir. Sigorta kapsamında vergiler dahil katlanılan giderler, kaybedilen net kar, zararı azaltmak için yapılan ekstra masraflar gibi zararlar temin edilebilir.

Organizasyon İptali Sigortası
 

Spor müsabakaları ve turnuvalar, fuarlar, konferanslar, seminerler, kongreler, sergiler, festivaller, film galaları, konserler, turneler, kurumların ve STK’ların etkinlikleri ve benzer onlarca daha farklı organizasyonlar bu sigorta ile teminat altına alınabilmektedir. Bu sigorta iptaller, bırakma / tamamlayamama, erteleme, durdurma ve mekan değişikliği gibi teminatları kapsamaktadır. Sorumluluk teminatını da kapsayabilmektedir. Sigorta kapsamında vergiler dahil katlanılan giderler, kaybedilen net kar, zararı azaltmak için yapılan ekstra masraflar gibi zararlar temin edilebilir.

Drone (İHA) Sorumluluk ve Gövde Sigortası

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı" çerçevesinde, ticari amaçlı profesyonel olarak kullanılan DRONE'lar ve sertifikalı kullanıcılar için zorunlu hale getirilen Drone (İHA) Sorumluluk ve Gövde Sigortası ile DRONE (İHA)’nun çalınması, kayıp olması veya hasarlanması, DRONE (İHA)’nun yedek parçalarının çalınması, kayıp olması veya hasarlanması, üçüncü taraflara karşı hukuki sorumluluklar, gizlilik ihlali sebebiyle oluşabilecek sorumluluklar, gürültü sebebiyle oluşabilecek sorumluluklar teminat altına alınmaktadır.

Drone (İHA) Sorumluluk ve Gövde Sigortası

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı" çerçevesinde, ticari amaçlı profesyonel olarak kullanılan DRONE'lar ve sertifikalı kullanıcılar için zorunlu hale getirilen Drone (İHA) Sorumluluk ve Gövde Sigortası ile DRONE (İHA)’nun çalınması, kayıp olması veya hasarlanması, DRONE (İHA)’nun yedek parçalarının çalınması, kayıp olması veya hasarlanması, üçüncü taraflara karşı hukuki sorumluluklar, gizlilik ihlali sebebiyle oluşabilecek sorumluluklar, gürültü sebebiyle oluşabilecek sorumluluklar teminat altına alınmaktadır.

Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortası

Havalimanı sahip ve işleticileri, devlet, yerel veya özel idareler olarak havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve üçüncü kişilerin bedensel ve parasal zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu sigortayla poliçede belirtilen kloz ve özel şartlar dahilinde Gövde, 3.kişi sorumluluk, Yolcu Sorumluluk, Gövde Harp, Ferdi Kaza, Lisans Kaybı kapsamındaki masraf ve kayıplar teminat altına alınır. Poliçe ile verilen teminatlar dışında poliçede istisna edilen bölgelere yapılacak uçuşlar, terör, uçak kaçırmayla ilgili sorumluluk riskleri ve yedek parça teminatı da ek olarak kapsama alınabilir.

Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortası

Havalimanı sahip ve işleticileri, devlet, yerel veya özel idareler olarak havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve üçüncü kişilerin bedensel ve parasal zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu sigortayla poliçede belirtilen kloz ve özel şartlar dahilinde Gövde, 3.kişi sorumluluk, Yolcu Sorumluluk, Gövde Harp, Ferdi Kaza, Lisans Kaybı kapsamındaki masraf ve kayıplar teminat altına alınır. Poliçe ile verilen teminatlar dışında poliçede istisna edilen bölgelere yapılacak uçuşlar, terör, uçak kaçırmayla ilgili sorumluluk riskleri ve yedek parça teminatı da ek olarak kapsama alınabilir.

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortası uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm-sürekli tam sakatlık-tedavi giderleri gibi bedensel zararlarını teminat altına almaktadır. Poliçe ile verilen teminatlar dışında poliçede istisna edilen bölgelere yapılacak uçuşlar, terör, uçak kaçırmayla ilgili sorumluluk riskleri ve yedek parça teminatı gibi birçok ek teminat -sigortacının söz konusu olan teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödemek şartıyla, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortası uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm-sürekli tam sakatlık-tedavi giderleri gibi bedensel zararlarını teminat altına almaktadır. Poliçe ile verilen teminatlar dışında poliçede istisna edilen bölgelere yapılacak uçuşlar, terör, uçak kaçırmayla ilgili sorumluluk riskleri ve yedek parça teminatı gibi birçok ek teminat -sigortacının söz konusu olan teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödemek şartıyla, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara